Pieter Geenen, in Trouw 09-06 2015

BOEKEN

VIDEO

Algemene inleiding collegereeks 2015/2016

oktober 2, 2015

Oratie – over waardenwerk

november 4, 2014

Hans van Ewijk over Harry Kunneman

oktober 13, 2014

Henk Manschot over Harry Kunneman

oktober 13, 2014

Rector Gerty Lensvelt over Harry Kunneman

oktober 13, 2014

UvH 20 jaar

oktober 13, 2014

Paul Cremerslezing 2012

oktober 13, 2014

Community for good work

oktober 13, 2014

Critical complexity

oktober 13, 2014

Professional Ethics and Normative Professionalization, Towards a Critical Dialogue

oktober 13, 2014

Trage vragen

oktober 13, 2014

De Frankfurter schule

oktober 13, 2014

Freud

oktober 13, 2014

Over kiezen

oktober 13, 2014

oratie 1989

oktober 13, 2014

Coroline Suransky over Harry Kunneman

september 13, 2014

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

juli 4, 2014

College Freud

juli 4, 2014

Interview HUMAN

juli 4, 2014

PUBLICATIES

 • Sociale filosofie en sociale wetenschap/ Harry Kunneman & Chris Lorenz. .- [Amsterdam]: Centrale Interfaculteit Universiteit van Amsterdam, 1976.

 • Arbeid en interaktie/ Harry Kunneman & Michel Korthals.- Muiderberg: Coutinho, 1979.- 236 pp

 • Habermas’ theorie van het communicatieve handelen : Een samenvatting.- Meppel/Amsterdam: Boom, 1983.- 160 pp.

 • Rondom Habermas: Analyses en kritieken/ Harry Kunneman en Jozef Keulartz.- Meppel/Amsterdam: Boom, 1985.- 226 pp.

 • De waarheidstrechter: een communicatietheoretisch perspectief op wetenschap en samenleving. Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam…./ Meppel/Amsterdam: Boom, 1986.- 426 pp.

 • Der Wahrheitstrichter: Habermas und die Postmoderne.- Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1991.- 338 pp.

 • Van theemutscultuur naar walkman-ego : Contouren van postmoderne individualiteit.- Amsterdam: Boom, 1996.- 347 pp.

 • Postmoderne moraliteit.- Amsterdam: Boom, 1998.- 140 pp

 • Handreiking horizontale kwaliteitszorg / M.A. Braakman & H.P. Kunneman.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 1999.- 38 pp.

 • Zorg voor succes : cliëntgericht kwaliteitsbeleid in de verpleeghuissector/ H.P. Kunneman & M.A. Braakman-. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2002.- 80 pp.

 • Thuiszorg in transitie.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2005.-…pp.

 • Voorbij het dikke-ik: Bouwstenen voor een kritisch humanisme.- Amsterdam: SWP/Humanistics University Press, 2005.- 287 pp.

 • Thuiszorg in transitie : een onderzoek naar de gevolgen van het recente overheidsbeleid voor centrale waarden in de thuiszorg/ Harry Kunneman & Marian Slob.- Bunnik: LSBK, 2007.- 45 pp.

ACTUEEL

 • ‘ Inleiding: wetenschap en ideologiekritiek’. In: Wetenschap en ideologiekritiek: Opstellen van Louis Althusser, Theo de Boer, Paul K. Feyerabend, Harry Kunneman, Gerard Radnitzky en Anton C. Zijderveld/ (red.) Harry Kunneman.- Amsterdam/Meppel: Boom, 1978, pp. 7-21

 • ‘De surplusbetekenis van het wetenschapsbegrip”. In: Wetenschap en ideologiekritiek: Opstellen van Louis Althusser, Theo de Boer, Paul K. Feyerabend, Harry Kunneman, Gerard Radnitzky en Anton C. Zijderveld/ (red.) Harry Kunneman.- Amsterdam/Meppel: Boom, 1978, pp. 135-153

 • De magische rede: reflexies over rationaliteit in wetenschap en cultuur/ (samenst.) Pieter Weeder, Louis Boon, Harry Kunneman…[et al..] .- Eindhoven: Technische Hogeschool Eindhoven, 1985.- 83 pp.

 • ‘Kolonisering en fragmentering: zwakke plekken in Habermas’ maatschappijdiagnose’. In: Filosofie en maatschappijkritiek: In debat met Habermas/ (red.) Frans van Doorne & Michiel Korthals.- Meppel/Amsterdam: Boom, 1986.- pp. 102-129

 • ‘ De ‘íjzeren logica’ van de technisch-wetenschappelijke vooruitgang en de culturalisering van de kapitalistische groei’. In : Congresbundel Filosofiedag Antwerpen 1988. Sectie Sociale Filosofie en Ethiek/ (red.) H. Berghs & W. Thys.- Delft: Eburon, 1988.- pp. 144-157

 • ‘Einleitung’/ Harry Kunneman en Hent de Vries. In: Die Aktualität der ‘Dialektik der Aufklärung’: Zwischen Moderne und Postmoderne’/ (red.) Harry Kunneman & Hent de Vries .- Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag, . 1989.- pp. 9-14.-

 • ‘Dialektik der Aufklärung, Mikrophysik der Macht und die Theorie des kommunikativen Handelns’. In: Die Aktualität der ‘Dialektik der Aufklärung’: Zwischen Moderne und Postmoderne’/ (red.) Harry Kunneman & Hent de Vries .- Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag, .- pp. 150-167

 • ‘1. Een model voor communicatietheoretisch interferentieonderzoek’. In: Systeemgeweld en schijncommunicatie : empirisch onderzoek naar de interferentie van systeem en leefwereld.- [Amsterdam:] Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam, 1989.- pp. 7-28.

 • ‘De grenzen van de hermeneutiek’. In: Hermeneutiek in discussie/ (red.) G.A.M. Widdershoven en Th. de Boer.- Delft: Eburon, 1990.- pp. 62-71

 • ‘Zelfbeschikking in humanistisch perspectief’. In: Privacy in de gezondheidszorg: dilemma’s bij zelfbeschikkingsrecht, leefklimaat, automatisering, patiëntenautonomie bij behandelingen, volksgezonheidsonderzoek, gewenste intimiteiten/ (red. ) Leo Boon.- Amstelveen: Stichting Sympoz, 1990.- pp. 31-36

 • ‘Wissels in het moderniseringsproces’. In: Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit: Humanistische, katholieke, en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving. Deel I / (red.) P.B. Cliteur; P.A. van Gennip; L. Laeyendecker.- Amersfoort/Leuven: De Horstink, 1991.- pp. 77-88.

 • ‘Kritische theorie: inzicht en actie: de verschuivingen in het denken van de Frankfurter Schule over de betekenis van sociale bewegingen’. In: Kennis en werkelijkheid: benaderingen /(red.) Lieteke van Vucht Tijssen en Willem van Reijen.- Muiderberg: Coutinho, 1991.- pp. 54-70

 • ‘Çommunicatieve en strategische individualisering: het ongelijk van Fukuyama’. In: Voorbij de ideologie? Zingeving en politiek na Fukuyama’s ‘Einde van de geschiedenis’/ (red.) B. van Stokkum.- Baarn: Thomas More Academie/ Vught: Gooi&Sticht, 1991.- pp. 25-41

 • ‘Inleiding’/ Michiel Korthals & Harry Kunneman. In: Het communicatieve paradigma :Mogelijkheden en beperkingen van Habermas’ theorie van het communicatieve handelen/ (red.) M. Korthals & H. Kunneman.- Meppel/Amsterdam: Boom, 1992.- pp. 9-12

 • ’De strijdigheid’. In: Het communicatieve paradigma :Mogelijkheden en beperkingen van Habermas’ theorie van het communicatieve handelen/ (red.) M. Korthals & H. Kunneman.- Meppel/Amsterdam: Boom, 1992.- pp. 191-213.

 • ‘Ten geleide’/ H.P. Kunneman, mede namens Th.C.W, Oudemans. In: Filosofie aan de grens’/ (red.) H.P. Kunneman en Th.C.W. Oudemans.- Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1992.- pp. IX-XII

 • ‘Een tegendraadse filosoof. Theo de Boer en het postmoderne relativisme’. . In: Filosofie aan de grens’/ (red.) H.P. Kunneman en Th.C.W. Oudemans.- Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1992.- pp. 67-85

 • ‘De kleine utopie. Themagedeelte’/ Paul Kuypers en Harry Kunneman. In: Een zaak van witte boorden: beschouwingen over bureaucratie en politiek/ (samenst. en red.) Paul Kuypers.- Amsterdam: De Balie, 1992.- pp. 33-51

 • Humanisme in humanistisch raadswerk: Een debat rond de levensbeschouwelijke leegte dan wel ruimte in het humanistisch raadswerk/ J.H.M. Mooren; H. Kunneman; J. Glastra van Loon; A. van Dijk.- Ermelo: Interior, 1993

 • ‘De na-tijd en het humanisme. Onverkend gebied’. In: Echo’s uit een ander dal: Landschap en taal in wording/ (red.) Wiel Claessens, Leni Jansen & Gérard van Tillo.- Amsterdam: Edmund Husserl-Stichting/ Tilburg: H. Gianotten, 1993.- pp. 153-166

 • ‘Geestelijk werk bij Justitie: vrijplaats, panopticum en professionaliteit’. In: De gedachten zijn vrij: 25 jaar Humanistisch Geestelijk Raadswerk bij de inrichtingen van Justitie.- Ermelo: Interior/ Zeist: Centraal Geestelijk Raadsman bij de inrichtingen van Justitie.- pp. 52-59

 • ‘Humanisering door individualisering’. In: Humanisering van dc Zorg: Inleidingen van het publieke debat ter gelegenheid van de vierde dies natalis van de Universiteit voor Humanistiek op 29 januari 1993/ (eindred.) Diane Ricketts.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 1993.- pp. 15-20

 • ‘Humanisme en postmodernisme’. In: Humanisme, Theorie en praktijk. (red.) P.B. Cliteur en D.J. van Houten.- Utrecht: De Tijdstroom, 1993.- pp. 65-77.-

 • ‘De professionalisering van humanistisch geestelijk werk’. In: Humanisme, Theorie en praktijk. (red.) P.B. Cliteur en D.J. van Houten.- Utrecht: De Tijdstroom, 1993, pp. 321-332

 • ‘Mediatisering van de leefwereld en de culturalisering van het systeem: exit Habermas?’ In: De kern van het verschil: culturen en identiteiten/ (red.) Carolien Bouw en Bernard Kruithof.- Amsterdam: Amsterdam University Press, 1993.- pp. 233-254

 • ‘Levensbeschouwing, methodiek en individuele bestaansethiek’. In: Methodiekontwikkeling & levensbeschouwing/ A.J. Baart, H. Kunneman & Chr. Boon.- Utrecht: SWP, 1994.- pp. 15-26

 • ‘Politiek, carrière en bestaansethiek: De filosofische uitdaging’. In: Politiek zonder partijen?: Over de horizon van de partijpolitiek/ (red.) Gerrit Voerman.- Amsterdam: Het Spinhuis, 1994. – pp. 73-85

 • ‘Sociaal-cultureel werk, een normatief beroep’. In: Een Vak met Visie: sociaal-cultureel werk en de kracht van activeren. (red.) Ment Gilissen.- Utrecht: Nederlands Instituut voor zorg en Welzijn NIZW, 1994.- pp. 19-33

 • ‘De huisarts als normatieve professional’. In: De huisarts in 2010: Perspectieven voor medische zorg. Deel III: De huisarts als professional/ (red.) Rob Bakker, Albert Schoenmaker, en Hendrik van der Zee.- Utrecht: De Tijdstroom, 1995.- pp. 147-161

 • ‘Van chronotoop naar topochroon: betekenis en beperkingen van Lyotards politieke filosofie’

 • In: Lyotard lezen : Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit. (red.) R.Brons en H. Kunneman.- Amsterdam/Meppel: Boom, 1995.- pp. 240-261.

 • ‘Het bonkend hart: Een gesprek tussen H. Kunneman en A.C. Zijderveld’/ begeleid en opgetekend door A. van Harskamp.- In: Mulisch en de wetenschap: Naar aanleiding van De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch/ (red.) Wim Haan … [et al.];.- Kampen: Kok, 1995.- pp. 146-163

 • ‘Narratieve individualiteit en normatieve professionaliteit’. In: Het uitzicht van Sisyphus: Maatschappelijke contexten van geestelijke (on) gezondheid/ (red.) Jan Baars en Doortje Kal.- Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995.- pp. 61-83

 • ‘Drie niveaus van democratie’. In: Debat 21-1: De woorden en de mensen / (red.) S. Langenberg .- Leuven/Amersfoort: Acco, 1996 .- pp. 115-119

 • ‘Ont-eigening’. In: Debat 21-1: De woorden en de mensen / (red.) S. Langenberg .- Leuven/Amersfoort: Acco, 1996.- pp. 206-213

 • ‘ De toekomst van de geestelijke zorg: leren op twee benen te staan’. In: Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen/ (red.) J.J.A. Doolaard.- Kampen: Kok, 1996 .- pp. 336-343

 • ‘Narratieve individualiteit en normatieve professionaliteit’. In: Het uitzicht van Sisyphus: Maatschappelijke contexten van geestelijke (on)gezondheid/ (red.) J. Baars & D. Kal .- Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996.- pp. 61-83

 • ‘Humanistiek, geestelijk werk en individuering’. In: Door eenvoud verbonden: over de theorie en de praktijk van het humanistisch geestelijk raadswerk’/ (red.) Ton Jorna.- Utrecht: Kwadraat, 1997.- pp. 279-297

 • ‘Het hermeneutische paradigma en de veranderde grammatica van zingevingsprocessen’. In: Hermeneutiek & Politiek/(red.) G.A.M. Widdershoven & A.W.M. Mooij.- Delft: Eburon, 1997.- pp.13-31

 • ‘Een postmoderne hermeneutiek als wetenschapstheoretisch kader voor kwalitatief onderzoek’. In: Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing/ (red.) Adri Smaling & Ellen Hijmans.- Amsterdam: Boom, 1997.- pp. 171-196

 • ‘ Vrijwilligers terminale zorg en zelfbewustzijn’. In: Palliatieve zorg: kwaliteit in de laatste levensfase / (red.) P. Metla.- . Bunnik/Lelystad: VTZ/Stichting IVIO, 1997.- pp. 13-17.

 • ‘Economie en verlangen’. In: De ideologie van de markt : de koopman tussen staat en burger/ (red.) Philip Quarles van Ufford, Fleur Thomése, & Bertjan Verbeek.- Bussum: Coutinho, 1998.- pp. 159-173

 • ‘Humanisme in 2010’. In: De menselijke maat: Humaniteit en beschaving na 2000/ (red.) Gert van Dijk & André Hielkema.- Amsterdam/Antwerpen: De Arbeiderspers, 1999.- pp. 13-36

 • ‘Humanistiek: een nieuwe menswetenschap’ In: Redes opening academisch jaar 2001-2001/ Astrid Heligonda Roemer; Harry Kunneman.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2000.- 20 pp.

 • ‘Van Prozac tot poëzie: Moderne en postmoderne psychiatrie’. In: Weldoen op contract/ (red.) F. Kortman & G. den Hartog .- Assen: Van Gorcum, 2000.- pp. 30 -50.

 • ‘Van de redactie’. In: De straf voorbij: morele praktijken rondom het strafrecht/ (red.) Hans Boutelier, Harry Kunneman & Judith Leest.- Amsterdam: SWP, 2001, pp. 8-10

 • ‘Moraliteit en strafrecht in een postmoderne cultuur’. In: De straf voorbij: morele praktijken rondom het strafrecht/ (red.) Hans Boutelier, Harry Kunneman & Judith Leest.- Amsterdam: SWP, 2001pp. 12-18.

 • ‘Inleiding’/ Tonja van den Ende, Harry Kunneman, en Ireen Dubel. In: Cosmetische humanisering? : maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie/ (red.) Tonja van den Ende, Harry Kunneman, en Ireen Dubel.- Amsterdam: Humanistics University Press/SWP, 2005.- pp. 7-11

 • ‘Duurzaam bankieren: een verantwoordelijke aanpak: Een interview met Herman

 • Mulder en Madeleine Jacobs’/ Jaap Dijkstra en Harry Kunneman. In: Cosmetische humanisering? : maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie/ (red.) Tonja van den Ende, Harry Kunneman, en Ireen Dubel.- Amsterdam: Humanistics University Press/SWP, 2005.- pp. 13-22

 • ‘Soms knabbel je aan de randen’: Een interview met Lodewijk de Waal’/ door

 • Ireen Dubel en Harry Kunneman. In: Cosmetische humanisering? : maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie/ (red.) Tonja van den Ende, Harry Kunneman, en Ireen Dubel.- Amsterdam: Humanistics University Press/SWP, 2005.- pp. 61-74

 • ‘Jurgen Habermas’/ Harry Kunneman, Geert Munnichs & Frederik van Gelder. In: Denkers van nu/ (red.) Hans Achterhuis, Jan Sperna Weiland, Sytske Teppema & Jacques de Visscher.- Diemen: Veen Magazines, 2005, pp.182-295.

 • ‘Het kritische humanisme van Henk Manschot’. In: Humanisme en religie: controverses, bruggen, perspectieven/ (red.) Joachim Duyndam, Marcel Poorthuis, & Theo de Wit.- Delft: Eburon, 2005.- pp. 405-420

 • ‘Horizontale transcendentie en normatieve professionalisering: de casus geestelijke verzorging’ In: Geloven in het publieke domein: Verkenningen van een dubbele transformatie / (red.) W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee & R.J.J.M. Plum .- Den Haag: WRR/Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.- pp. 367-394

 • ‘ De toekomst van het humanisme en de rol van de Humanistische Alliantie’ In: Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies en praktijken/ (red.) Bert Gasenbeek & Peter Derkx .- Utrecht: Het Humanistisch Archief/ Amsterdam: Uitg. SWP, 2006.- pp. 99-108

 • ‘Dikke autonomie en diepe autonomie. Een kritisch-humanistisch perspectief’. In : De autonome mens: Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid. (red.) Esther Wit, Ineke de Vries, Rob Buitenweg, Rein Zunderdorp & Paulien Boogaard.- Amsterdam: SUN/Humanistisch Verbond, 2007.- pp. 31-64

 • ’Solidariteit: De spanning tussen rationaliteit en moraliteit’. In: Deugden van de humanistiek: Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht/ (red.) Joachim Duyndam,, Hans Alma & Ilja Maso .- Amsterdam: Humanistics University Press/ SWP, 2008.- . pp. 49-76

 • ‘Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering: Een pleidooi voor conceptuele verdieping’/ Tonja van den Ende & Harry Kunneman. In: Goed werk: Verkenningen van normatieve professionalisering. (red.) Gaby Jacobs, Ruud Meij, Hans Tenwolde & Yanaika Zomer.- Amsterdam: Humanistics University Press/Uitg. SWP, 2008.- pp. 68-87

 • ‘Moraliteit in relaties en opvoeding: Een kritisch-humanistisch perspectief’. In: Zin in gezin: Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van relaties veranderen?/ (red.) G.Jennis.- Tiel: Lannoo, 2008.- pp. 59-81.

 • ‘Moraliteit en agressie in relaties en opvoeding. In: Narcisme: Psychoanalytische beschouwingen/ (red.) W. Heuves & N.J. Nicolai.- Amsterdam: Boom, 2009.- pp. 116-146.

 • ‘On the Possibility and Importance of a porous Universality’. In: Denken Unterwegs: Philosophie im Kräftefeld sozialen und politischen Engagments: Festschrift für Heinz Kimmerle zu seinen 60. Geburtstag. IV. Rationalitätskritik/ (red.) Henk Oosterling & Frans de Jong.- Amsterdam: Verlag B.R. Grüner, 1990.- pp. 207-219

 • ‘Therapeutisation of the Teacher-Pupil Relationship as an Instance of the Interferencee between System and Life-world. In: Wirkungen kritischer Theorie und kritisches Denken/ (red.) Philip van Engelen Gastelaars, Slawomir J. Magala, O. Preusz.- Rotterdam: Universitaire Pres, 1990.- pp.139-163

 • ‘Some Critical Remarks on Habermas’s Analysis of Science and Technology

 • In: Theory, Culture & Society, vol. 7, nr. 4, nov. 1990, pag. 117 e.v.

 • ‘Introduction’/ Hent de Vries en Harry Kunneman. In: Enlightenments : Encounters between Critical Theory and Contemporary French Thought/(red.)Harry Kunneman en Hent de Vries.- Kampen: Kok Pharos,1993.- pp. 7-22

 • ‘Stretching Habermas’. In: Enlightenments : Encounters between Critical Theory and Contemporary French Thought/(red.)Harry Kunneman en Hent de Vries.- Kampen: Kok Pharos,1993 – pp. 77-91

 • ´Normative Reflexivity in Contemporary Orthopedagogy. In: The Limits of Orthopedagogy: Changing Perspectives/ (red.) J.E. Rink en R.C. Vos.- Apeldoorn/Leuven : Garant, 1994.- pp. 101-112.

 • ‘From Objectivity to Interference’. In: The Politics of Human Science/ (red.) S. Miedema, e.a. – Brussel: V.U.B. Press, 1995.- pp. 13-37

 • ‘The Relevance of Postmodern and Feminist Philosophy for the Study of Aging’ In: Journal of Aging Studies; vol. 11, nr. 4, winter 1997, pp. 273-282

 • ’European Identity and the Promise of Humanism. In Memory, History and Critique: Proceedings of the Fifth ISSEI-Conference 1996. Utrecht: ISSEI/ UVH, 1998

 • ‘The winner takes it all: the Authenticity Thesis of Alessandro Ferrara (double review of A. Ferrara, Reflective Authenticity and Justice and Judgment/ Kunneman, H.P. & Vandenberghe, F.R.N.M. In: Sociology, vol. 35, nr. 1, 2001, pp. 228-231

 • ‘Humanistics and the Future of the Human Sciences’. In: Empowering Humanity: State of the Art in Humanistics/ (red.) Annemie Halsema & Douwe van Houten.- Utrecht: De Tijdstroom, 2002.- pp. 13-35

 • ‘Personal Identity and post-modern Morality’. In: Personal and Moral Identity/ (red.) A.W. Muschenga et al. – Dordrecht: Kluwer, 2002.- pp. 283-305

 • Social Work as Laboratory for Normative Professionalisation’. In:. Social Work & Society, vol. 3, nr. 2, 2005, pp. 191-200.

 • ‘Critical Humanism and the Problem of Evil: from Vertical to Horizontal Transcendence’. In: Probing the Depths of Evil and Good. Multireligious Views and Case Studies/ (red.) Jerald D., Henry Jansen & Hendrik M. Vroom.- Amsterdam/New York: Rodopi, 2007.- pp. 319-342

 • ‘Viable Alternatives for Commercialized Science: the Case of Humanistics’. In : The Commodification of Science: Critical Perspectives/ (red.) H. Radder.- Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010.- pp. 307-336

 • ‘Ethical Complexity’. In: Complexity, Difference and Identity: An Ethical Perspective. (red.) Paul Cilliers & Rika Preiser.- Dordrecht/Heidelberg/London/New York: Springer/ Springer Science+Business Media, 2010.- pp. 131-164

 • ‘Cosmopolitanism and the Humanist Myopia’/ H.P. Kunneman & A. Suransky.. In: The Ashgate Companion to Cosmopolitanism/ (red.) M. Rovisco & M. Nowicka.-. . Burlington: Ashgate Publishing Company, 2011.- pp. 387-402

 • ‘Sociomethodologie’. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, vol. 1, nr. 1, maart 1974, pp. 103-130

 • ‘Weber, Schütz, en Zijderveld’. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, vol. 1, nr. 3, november 1974, pp. 81-106

 • ‘Een gesprek met David Maclellan en Paul Walton [over Karl Marx]/ Harry Kunneman en Dick Pels. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, vol. 2, nr. 1, mei 1975, pp. 3-17

 • ‘Een notitie over kwaliteitscontrole’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 1, nr. 2, 1977, pp. 155- 161

 • ‘Cognitieve en normatieve rationaliteit’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 3, nr. 1, 1979, pp. 173-198

 • ‘Rationaliteit en consensus. Een antwoord aan Louis Boon’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie, pp. 229-245

 • ‘Authenticiteit en communicatieve symmetrie’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 6, nr. 4, 1982, pp. 332-349

 • ‘Disciplinering en bevrijding in Habermas’ maatschappijtheorie’/ J. Keulartz en H.. Kunneman. In: Krisis: Tijdschrift voor filosofie, vol. 3, nr. 12, 1983, pp. 28-53

 • ‘Systeem en leefwereld – Inleiding’/ H. Kunneman; H. van Luijk; G. de Vries. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 7, nr. 4, 1983, pp. 290-294

 • ‘De theorie van het communicatieve handelen: Een vraaggesprek met Jürgen Habermas/ Michiel Korthals en Harry Kunneman. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 7, nr. 4, 1983, pp. 295-312

 • ‘Surplus vervreemding en communicatieve arbeidsinstituties’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 7, nr. 4, 1983, pp. 416-433

 • ‘Dialectiek en maatschappijkritiek : Nauta’s afscheid van de dialectische methode: Recensie’. In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte: een academisch tijdschrift van en voor Nederlandse en Vlaamse filosofen, vol.76, nr. 3, 1984, pp. 193-203

 • ‘Het identiteitsdiskurs ter discussie’. In: Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 8, nr. 1, 1984, pp. 75-82

 • ‘De ondergang van de deugden en de inconsequentie van McIntyre’. In Kennis en methode: Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie , vol. VIII, nr. 4, 1984, pp. 348-357

 • ‘Kolonisering, disciplinering en onvergelijkbaarheid: over de verhouding tussen Foucault en Habermas’/ Jozef Keulartz en Harry Kunneman. In: Krisis: tijdschrift voor filosofie, vol. 4, nr. 17, 1984, pp. 85-93

 • ‘Habermas en de grondslagenproblemen van de sociologie’. In: Sociale Wetenschappen, vol., 27, nr. 4, pp. 303-338

 • ‘Drie sombere argumenten over de toekomst van de sociale wetenschappen’.

 • In: Kennis en methode. Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en methodologie, vol. 11, nr. 4, 1987, pp. 298-314

 • ‘Het geheime bondgenootschap van Habermas en Lyotard, 1: een rammelend rapport’’. In: Krisis: Tijdschrift voor Filosofie, vol. 8, nr. 29, 1987, pp. 86-106

 • ‘Gekte is een solidariteitskrisis’ In: Krisis: Tijdschrift voor filosofie, vol. 8 , nr. 30, maart 1988, pag. 25-31

 • ‘Habertje moet hangen’. In: Krisis: Tijdschrift voor filosofie , vol. 8, nr. 32, sept. 1988, pp. 98-103

 • ‘De betekenis en de beperkingen van het post-modernisme als politieke filosofie. In: Socialisme en ‘Democratie, vol. 45, nr. 7/8, juli/aug. 1988, pp. 201-213

 • ‘Vredescultuur, postmodernisme en practische leerprocessen’. In: Een postmoderne vredescultuur? Symposium(verslag)/ (samenst.) Jan Weerdenburg; m.m.v. Theo Bolleman.- Utrecht: Bureau Studium Generale, Rijksuniversiteit Utrecht, juli 1989.- pp. 73-89

 • ‘Naar een postmodern wetenschapsbeleid?’. In: Wetenschap en Samenleving, vol. 41, nr. 5, 1989, ….

 • ‘Zachte wetenschappen in het verdomhoekje?’. In: Wetenschap en Samenleving vol. 41, nr. 5, 1989, pp. 47-53

 • Humanisme, postmodernisme en het deskundologische regime. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar theorie en praktijk van het geestelijk werk, in het bijzonder praktische humanistiek, aan de Universiteit voor Humanistiek op 22 maart 1990.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 1990.- 43 pp.

 • ‘Voorbij Foucault durven denken: Notities over de politieke betekenis van Foucaults werk’. In: Krisis: Tijdschrift voor filosofie, vol. 11, nr. 42, maart 1991, pp. 75-84

 • ‘Objectiviteit en authenticiteit van het geestelijk werk’. In: Praktische Humanistiek: vaktijdschrift humanistisch raadswerk, nr. 1, september 1991, pp. 1-17

 • ‘Glastra van Loon en de toekomst van het humanisme’. In: Rekenschap: humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 38, nr. 4, dec.1991, pp. 237-242

 • ‘Nieuw elan voor het maatschappelijk werk?’. In: TVA: Tijdschrift over theorie en onderzoek, praktijk van beleid en hulpverlening, samenlevingsopbouw, arbeid- en organisatiewerk, jeugdproblematiek, volwasseneneducatie en voorlichting, vol. 20, nr. 4, oct./dec. 1991, pp. 305-316

 • Humanisme als grondslag voor geestelijk werk? : Een pleidooi voor levensbeschouwelijke beweeglijkheid als basis van de professionele geestelijke verzorging.- Ermelo: Uitg. Interior, [1992].- 15pp.

 • ‘Postmodernisme en burgerlijke cultuur’. In: Civis Mundi:Tijdschrift voor poltieke filosofie en politieke cultuur, vol. 30, nr. 3/4, sept. 1992, pp. 68-71

 • ‘Braidotti en verder : over ‘beelden van de leegte’ van Rosi Braidotti’.

 • In: Krisis: Tijdschrift voor filosofie, vol. 12 , nr.1, 1992, pp. 37-40

 • ‘Dekolonisering van de leefwereld. Meer ruimte voor de kwaliteit van relaties’. In: Politiek & cultuur: Tijdschrift voor socialisme en toekomst., vol. 52, nr. 1, jan/febr. 1992, pp. 52-56

 • ‘Koffie met of koffie zonder? Het belang van de levensbeschouwelijke leegte’. In: Praktische Humanistiek: vaktijdschrift humanistisch raadswerk, nr. 3, maart 1992, pp. 19-31

 • ‘Een serie misverstanden. In: Praktische Humanistiek: vaktijdschrift humanistisch raadswerk, nr. 3, maart 1992, – nr. 4, juni 1992, pp. 30-32

 • ‘Aandachtig sterven’. In: Rekenschap: humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 39, nr. 3, sept. 1992, pp. 170-174

 • ‘Glastra van Loon en de toekomst van het humanisme’. In: Rekenschap: humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 39, nr. 4, dec. 1992,

 • pp. 237-241

 • ‘Postmodernisme en burgerlijke cultuur’. In: Civis Mundi: Tijdschrift voor politieke filosofie en politieke cultuur, vol. 32, nr. 1, 1993, pp. 68-70

 • ‘Behoud door transformatie: De toekomst van het ambt en de vrijplaats’. In: Praktische Humanistiek: tijdschrift voor geestelijk werk. Themanummer Ambt & vrijplaatsfunctie van de geestelijk verzorger, nr. 8, juni 1993, pp. 55-61

 • ‘Humanisering door individualisering’. In: Rekenschap: humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 40, nr. 2, juni 1993, pp. 115-119

 • ’Kennisbelangen, interferentie, en bestaansethiek’. In: Tmesis, vol. 4, 1993, pp. 68-90

 • ‘De dubbele ambivalentie van de mensenrechten’. In: Civis Mundi: Tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur, vol. 33, nr. 3, afl. Jaarboek, 1994.- pp. 73-91

 • ‘De nadelen van het broodroostermodel: Over standaardisering in het onderwijs’. In: Kultuurleven: Maandblad voor cultuur en samenleving/ Maandschrift voor vernieuwing der geestescultuur, vol. 61, nr. 6, sept. 1994, pp. 52-59

 • ‘De methodiek van het humanistisch raadswerk: een communicatief perspectief’. In: Praktische Humanistiek: tijdschrift voor geestelijk werk. Themanummer Methodiek en methoden van het humanistisch raadswerk, vol. 4, nr. 13, sept. 1994, pp. 116-126

 • ‘Dat gehamer op methodiek berooft werkers van het hart van hun beroep’. Een interview met de filosoof Harry Kunneman’. In: Tijdschrift voor de sociale sector, nr. 10, 1994, pp. 22-27

 • ‘De relevantie van Habermas voor een kritische organisatietheorie’. In: Filosofie in Bedrijf: Tijdschrift voor Strategie en Organisatie, vol.5, nr. 2, nummer 17 , 1995, pp. 23-32

 • ‘De stem tegen het onrecht zwijgt niet’. In: Filosofie Magazine, nr. 4, 1995, pp. 27-29

 • ‘ Twee modellen voor het humanistisch geestelijk werk: tijd om te kiezen’. In: Praktische Humanistiek: tijdschrift voor geestelijk werk, vol. 5, nr. 17, sept. 1995, pp. 22-33.

 • ‘Impliciet en expliciet humanisme: Notities over de toekomst van het Humanistisch Verbond’ In: Rekenschap, Tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 42, nr. 2, juni 1995, pp. 116-123

 • ‘ Boeken:[recensie van] J.P. Guépin: Het humanisme 1350-1850’. In: Rekenschap: tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 42, nr. 3, sept. 1995, pp. 201-205

 • ‘Overleeft het individu de samenleving? In: Rekenschap: Tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 42, nr.4, dec.1995, pp. 236-243

 • ‘Het uitstotingsmechanisme’. In: Filosofie Magazine, vol. 5, nr. 8, 1996, pp. 43-45

 • ‘Van theemutscultuur naar walkman-ego: contouren van postmoderne individualiteit’/ Jos de Mul & Harry Kunneman. In: Krisis: Tijdschrift voor Filosofie, vol. 16, nr. 64, 1996, pag. 91

 • ‘Van theemutscultuur naar walkman-ego : contouren van postmoderne individualiteit’/ Thomése, F.; Kunneman, H. In: Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid MGV, vol. 51, nr. 12, 1996, pp. 13-22

 • ‘ Paarse samenleving heeft een blinde vlek voor mensenwerk’. In: NRC-Handelsblad, nr. 7, 1996

 • ‘Democratie, milieu en verlangen; aanzet tot een post-moderne milieupolitiek’. In: Oikos, vol. 1, nr. 1, Herfst 1996, pp. 38-53.

 • ‘Naar een transformatie van de geestelijke gezondheidszorg’. In: Rekenschap: tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 13, nr. 3, sept. 1996, pp. 157-164

 • ‘Normatieve professionaliteit: een appèl’. In: Sociale Interventie. Themanummer Normatieve professionaliteit: Grondslagen, wenselijkheid en praktijk , vol. 5, nr. 3, 1996, pp. 107-112

 • Instrument cliëntenperspectief.- Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg, 1997

 • ‘Uitburgeren en inburgeren: de relatie tussen normatieve professionaliteit en radicale democratie’. In De kunst van het gewone: Verslag werkconferentie over de maatschappelijke integratie van mensen met langer durende psychiatrische problemen/(red.) W. Muller & G. Senhorst.-. Hengelo: De Opmaat/SCALA, 1997.- pp. 27-39.

 • ‘ Reken maar’. In: Compost, 1997, nr. 4, pp. 22-24.

 • ‘De huisarts als normatieve professional : dilemma’s in een postmoderne wereld. In: Huisarts nu, vol. 26, nr. 4, 1997, pp. 156-165

 • ‘Verhalen zijn niet genoeg’. In: Krisis: Tijdschrift voor Filosofie, nr. 69, winter 1997, pp. 72-77

 • ‘De sociaal pedagogisch hulpverlener als normatieve professional’. In: SPH, nr. 15, 1997, pp. 18-22

 • ‘Geestelijk werk en horizontaal kwaliteitsbeleid: Een voorbeeld van synergie binnen de humanistische beweging’. In: Praktische Humanistiek: kwartaaltijdschrift, vol. 8, nr. 1, oct. 1998, pp. 27-35

 • ’ Zelf, zorg en burgerschap : humanisme in een nieuwe eeuw’. In: Rekenschap: Tijdschrift voor wetenschap en cultuur, vol. 46 , nr. 2, juni 1999, pp. 114-125

 • ‘De kus van de dementor’. In: Krisis: tijdschrift voor empirische filosofie. Speciaal nummer De terugkeer van de religie, vol. 1, nr. 4, 2000, pp. 35-40

 • ‘ Levenskunst en burgerschap in een technopolis’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 1, nr. 1, april 2000, pp. 66-83

 • ‘Plurale tantum : Het postmoderne subject in humanistisch perspectief’. In: Nederlands Theologisch Tijdschrift, vol. 55, nr. 3, juli 2001, pp. 213-232

 • ‘Het neo-humanisme van Heleen Pott’. In: ‘Empathie: betekenis en grenzen/ (red.): T. Abma. Speciaal nr. van: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 2, nr. 5, april 2001, pp. 99-101

 • ‘Zingeving is in: Werk verbindt leven met de inzet voor de wereld’ In: De Bazuin, vol. 85, nr. 12, 14 juni 2002, pp. 22-25

 • ‘De nieuwe flinkheid en het kleine humanisme’. In: de Humanist: Onafhankelijk tijdschrift voor humanisten, vol. 56, nr. 1, maart/april 2002, pp . 30-34

 • ‘Humanisme en de crisis van links’. In: de Humanist: Onafhankelijk opinietijdschrift, vol. 56, nr. 4, sept./oct. 2002, pp. 14-19

 • ‘Het dikke-ik en het zoekende zelf: filosofische wortels van het kleine humanisme’. In: . Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 3, nr. 12, dec. 2002, pp. 15-28.

 • ‘Het strafrechtelijk tekort’. In: Tijdschrift voor Humanistiek; vol. 3, nr. 12, dec. 2002, pp. 35-37

 • Nederland kennisland: voorbij de exacte illusies/ Rede door de rector van de Universiteit voor Humanistiek,…., bij de opening van het academisch jaar 2003-2004 op 1 sept. 2003 te Utrecht.- [Utrecht]: [Universiteit voor Humanistiek], 2003.- 12 pp.

 • ‘De crisis van links als uitdaging voor het humanisme’. In: Redes opening academisch jaar 2002-2003/ Ruben Sewpersad; Harry Kunneman.- Utrecht: Universiteit voor Humanistiek, 2003.- 11 pp.

 • ‘Het oneigenlijke ontzag voor harde cijfers’. In: Filosofie Magazine, 2003, pg. 9

 • ‘Je moet niet alleen aan het hier en nu denken, maar ook aan het daar en later’. Een interview met Herman Wijffels’/ Harry Kunneman, & Henk Manschot. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 4, nr. 14, 2003, pp. 27-34

 • ‘Praktische moraliteit. Een antwoord aan Ko van der Wal’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 4, nr. 13, 2003, pp. 83-86

 • ‘Redactioneel: Genomics en democratie’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 5, nr.18, juli 2004, pp. 2-10

 • Ontmoeting, dialoog en educatie: Vormingswerk in een multiculturele samenleving/ Harry Kunneman et al. – Utrecht: FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 2005.- 84 pp.

 • ’Begrenzing’ In: Krisis: tijdschrift voor empirische filosofie. Krisis 25 jaar, vol. 6, nr. 4, 2005, pp. 70-73.

 • ‘Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap’. In: Pedagogiek in Praktijk, vol. 11, 27 oktober 2005, pp. 24-28.

 • ’De barmhartige cyborg. Meervoudig humanisme’. In: Krisis: tijdschrift voor actuele filosofie, vol. 7, nr. 1, 2006, pp. 10-25

 • ‘De toekomst van de Humanistiek’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 7, nr. 25, 2006, pp. 101-109

 • ‘De grenzen van het moderne autonomiebegrip, toegelicht aan het voorbeeld van de ouderenzorg’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 7, nr. 28, 2006, pp. 56-75

 • ‘ESSAYS –‘Van ontologische eenkennigheid naar ontologische complexiteit’.

 • In: Tijdschrift voor Psychiatrie, vol. 48, nr. 11, 2006, pp. 857-866

 • Sociaal werk als laboratorium voor normatieve professionalisering: Een problematische situatie’. In: Ethische Perspectieven, vol. 17, nr. 2, 2007, pp. 92-107

 • ‘Epiloog: een premie op de achterstand?’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 8 , nr. 29, 2007, pp. 70-77

 • ‘Rationaliteit en humaniteit’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 8, nr. 31, 2007.- pp. 55-81

 • ‘Biologie, ethiek en humanistiek’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 10, nr. 38, juli 2009, pp. 2-14.

 • ‘Veiligheid en schijnveiligheid: Ten geleide’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 10, nr. 39 october 2009, pp. 2-4.

 • ‘Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd’. In: Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 11, nr. 42, october 2010, pp. 6-9

 • ‘Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief’’/ Harry Kunneman & Caroline Suransky. In :Tijdschrift voor Humanistiek, vol. 12, nr. 47, december 2011, pp. 37-55

CONTACT

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht